Disclaimer

Zeeuwleeuw Ontwerp en Productie (hierna te noemen: Zeeuwleeuw) doet er alles aan om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Zeeuwleeuw kan echter geen garanties geven t.o.v. de volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie.

Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op deze website aangeboden informatie.

Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Zeeuwleeuw.

Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.